Kontakt

Projektledare för detta projekt är Niclas Lidström.

PRATA PROJEKT
Tel: 076-769 64 64
E-post: prataprojekt@blabandet.se
Facebook: prataprojekt

Våra referensgruppsledare:

Ponthus van Lith, 073-3003212

Emma Lundberg, 073-3003462