Kategorier
Okategoriserade
Kategorier
Okategoriserade

Flera ansökningar har inkommit

Under mars och april har det inkommit flera ansökningar som beviljats pengar. Det är bland annat ett paintball-projekt, ett podcast-projekt, ett handbollsprojekt och en Eid-Mubarak-fest i Södra Ryd där bilderna nedan är tagna. Vi stöttade med medel till hoppborgar.

Kategorier
Okategoriserade

Processträffar

Andra projektåret har startat. Vi är ute på mötesplatserna i Skövde kommun och samverkande organisationer och håller processträffar. Unga är med och tar fram förslag på projektidéer.

Kategorier
Okategoriserade

Utvärdering med styrgruppen

Idag sågs projektets styrgrupp för att bland annat utvärdera första året samt gå igenom rapporten som ska lämnas till Arvsfonden. Styrgruppen består av från vänster Niclas Lidström, projektledare, Vivi Lovelock, Våra Gårdar och Jennifer Yanneli-Dehlén, barn-och ungdomsstrateg Skövde kommun.

Kategorier
Okategoriserade

Utbildning i projektledning

Vi har haft en fördjupande utbildning kring projektledning med Max Ås från Styrelsepost.se. Vi gick igenom ett projekts olika faser och övade oss på att sätta mål, göra budget samt tidsplanera fiktiva projekt.

Kategorier
Okategoriserade

Träffar om ansökningsförfarandet

Den senaste tiden är vi ute på mötesplatserna och hos en del samverkansparter och håller i referensträffar där vi följer upp förslaget på ansökningsförfarandet.

Kategorier
Okategoriserade

Inspelning av instruktionsfilmer

Under hösten har vi spelat in instruktionsfilmer som förklarar hur det muntliga ansökningsförfarandet går till. Vi har fått låna Kulturlabbets fina filmstudio till detta.

Kategorier
Okategoriserade

Utbildningsträff

Arsema gav våra referensgruppsledare verktyg för att leda projekt. Vi samtalade bland annat om projektmål, budget, tidsplanering och ansvar.

Kategorier
Okategoriserade

Träffar på mötesplatserna har startat

Under våren hålls informationsmöten och referensgruppsträffar på mötesplatserna för unga runtom i Skövde kommun. Här träffas referensgruppen på Kulturlabbet.

Kategorier
Okategoriserade

Möt våra referensgruppsledare!

Filippa, Emma och Ponthus är anställda som referensgruppsledare. De kommer snart att ge sig ut bland annat på mötesplatserna i Skövde kommun för att hitta unga som vill vara med i våra referensgrupper. Grupperna ska ta fram idéer på hur ett muntligt ansökningsförfarande ska se ut.